Adam Łącki

Pracodawca Roku 2016: Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejestr Długów patronuje Rzetelnej Firmie, najbardziej rozpoznawalnemu programowi dla przedsiębiorstw. Jego głównym kryterium jest nie tylko niezaleganie z płatnościami notowanymi w Krajowym Rejestrze Długów, ale też zaakceptowanie kodeksu etycznego, w tym dobre traktowanie pracowników. Od bardzo dawna wspieramy rzetelność i etykę w biznesie. Stąd też patronat nad programem, który grupuje już 50 tys. firm. Zasady konkursu „Pracodawca Roku” organizowanego przez Północną Izbę Gospodarczą, wpisują się w zasady tego działania. Między innymi dlatego każdy prawodawca, który jest zgłoszony do tego konkursu będzie zweryfikowany w KRD. A trzeba pamiętać, że wszyscy rzetelni przedsiębiorcy przyczyniają się do zmniejszenia zatorów płatniczych w Polsce.

Wróć