Andrzej Przewoda

Pracodawca Roku 2016: Wojewódzki Urząd Pracy

Konkurs „Pracodawca roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego” to niezwykle interesująca inicjatywa, która powinna przynieść istotne korzyści przynajmniej w kilku wymiarach. Nie da się ukryć, że jednym z celem inicjatywy Miasta Szczecin i Północnej Izby Gospodarczej jest pokazywanie dobrych praktyk wśród pracodawców, a tym samym zwracanie na nich uwagi pracowników. Jednym z członków kapituły jest Wojewódzki Urząd Pracy.

Z punktu widzenia rynku pracy nasz plebiscyt można rozpatrywać wielowymiarowo. Jest okazją do promocji dla przedsiębiorców i okazją do promocji dobrych praktyk w zatrudnianiu, premiowaniu i szkoleniu pracowników. Takie osoby utożsamiają się z firmą i nie mają zamiaru zmieniać pracodawcy – Podstawową i najważniejszą będzie sukces laureatów, których wysiłki związane z nowoczesnym sposobem zarządzania firmą, inwestowaniem w rozwój pracowników zostaną zauważone i docenione przez Kapitułę. W dobie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, w coraz większym stopniu stającego się rynkiem pracownika, wyróżnienia i nagrody pracodawcy w dziedzinie związanej z tworzeniem możliwości i szans rozwoju pracowników, stać się mogą istotnym czynnikiem decydującym o zainteresowaniu najlepszych kandydatów pracą w wyróżnionym przedsiębiorstwie. Aktualna sytuacja na rynku powoduje, iż najlepsi specjaliści, dysponujący pożądanymi i poszukiwanymi kwalifikacjami mają dość dużą możliwość wyboru pracodawcy a przy podejmowaniu decyzji zawodowych, obok oczywistych czynników finansowych, niebagatelne znaczenie mają tez możliwości rozwoju i awansu zawodowego jakie stwarza pracownikowi pracodawca. W tym kontekście wyróżnienie firmy w konkursie może stać się istotną wskazówką – mówi Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Ważnym z punktu widzenia regionalnego rynku pracy aspektem jest fakt, iż konkurs będzie doskonałą okazją do promocji najlepszych pracodawców w regionie, mam nadzieję że uda się pokazać, wyróżnić i wskazać dobre praktyki udowadniając, iż na naszym terenie działają firmy mądrze inwestujące w zasoby ludzkie, stwarzające atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego. Zwłaszcza dla młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy może to być istotna wskazówka, argument za tym by właśnie tutaj poszukiwać swojego miejsca do realizacji kariery zawodowej. Wskazanie takich przykładów powinno moim zdaniem stopniowo wpłynąć na podniesienie atrakcyjności naszego rynku pracy – dodaje dyrektor Przewoda.

Wróć