Barbara Bartkowiak

Pracodawca Roku 2016
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Tego typu wydarzenie jest istotne w kontekście aktywizacji rynku pracy. Chodzi o to żeby wspierać pracodawców i mobilizować ich do szerokiego rozwoju. Tytuł Pracodawcy Roku jest szczególnym wyróżnieniem za to, że Ci pracodawcy dołożyli wszelkich starań w kierunku aktywizowania rynku pracy, wykorzystywania zasobów ludzkich, rozwijania swojej kadry i prowadzenia rynkowej ekspansji. To ważne by pracodawcy wykorzystywali potencjał pracowników ze Szczecina i regionu, by przystosowywali pracowników, szkolili ich i rozwijali ich umiejętności i kompetencji – mówi Prezes PFP Barbara Bartkowiak. – W takim plebiscycie powinno podlegać ocenie takie zjawisko jak starania w kierunku rozwoju swoich pracowników, bardzo istotne są tzw. etyczne zachowania w biznesie – dodaje Barbara Bartkowiak.

Wróć