Katarzyna Kazojć

Pracodawca Roku 2016
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Jest pomysłodawcą plebiscytu dla firm społecznie odpowiedzialnych w województwie zachodniopomorskim pn. „Równa Firma”, w którym od 2013 r. pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego oraz Przewodniczącej Kapituły Plebiscytu.

Od marca 2013 znajduje się na liście doradców CSR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Doradca ekonomiczny, autorka strategii, analiz, ekspertyz i raportów dla przedsiębiorstw i innych organizacji, a także publikacji naukowych w obszarze CSR, zarządzania i ekonomii.

Wróć