Konrad Pachciarek

Inspekcja Pracy o konkursie Pracodawca Roku 2016

Jednym z członków kapituły konkursu Pracodawca Roku, organizowanego pod auspicjami Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie jest Państwowa Inspekcja Pracy. PIP codziennie stoi na straży przestrzegania praw pracowników i właściwego działania przedsiębiorców. O inicjatywie i udziale PIP w kapitule konkursu mówi Konrad Pachciarek, Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie.

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczacych legalności zatrudnienia. Bardzo się cieszymy, że taka inicjatywa została podjęta, tym bardziej, że naszym celem jest coraz większe popularyzowanie dobrych wzorców pracodawców w Szczecinie. Jesteśmy przekonani i znamy mnóstwo podmiotów, które w bardzo uczciwy i rzetelny sposób traktują swoich pracowników i warto by były one doceniane poprzez właśnie tego typu wyróżnienia. Państwowa Inspekcja Pracy postanowiła przyłączyć się do inicjatywy oferując swoje doświadczenie, wiedzę i zaangażowanie w poprawę przestrzegania przepisów prawa pracy. Naszym zadaniem jest sprawdzenie czy podmioty, które zgłosiły się do konkursu rzeczywiście przestrzegają przepisów prawa pracy, zarówno pod kątem organizowania pracy z poszanowaniem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i uczciwego wynagradzania pracowników. Mamy nadzieje, że konkurs będzie mobilizacją dla pracodawców do tego by dawać z siebie jeszcze więcej i jeszcze wytrwalej działać w obszarze odpowiedzialności biznesu.

Wróć