Piotr Niedzielski

Pracodawca Roku 2016: NOT, Naczelna Organizacja Techniczna w Szczecinie

Przedsiębiorcy w województwie zachodniopomorskiej w dużej mierze działają w branży budowlanej, technicznej lub przemysłowej. W kapitale konkursu „Pracodawca Roku 2016” nie mogło więc zabraknąć reprezentantów Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie, która aktywnie zajmuje się integracją środowiska pracodawców tej branży. Prof. Piotr Niedzielski, Prezes organizacji opowiedział Północnej Izbie Gospodarczej jak ważne jest docenianie kompetencji miękkich w twardych branżach.

Organizacja działająca aktywnie w całej Polsce będzie członkiem kapituły konkursu „Pracodawca Roku 2016” – Naczelna Organizacja Techniczna, która jest federacją stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w swoim statucie ma budowanie ścieżek zawodowych i ścieżek kompetencji. Zależy nam żeby pracodawcy budowali ścieżki rozwoju dla swoich pracowników, by pomagali w podwyższaniu kwalifikacji i kompetencji. Mam nadzieje, że konkurs będzie elementem pokazującym, że w firmach które funkcjonują w naszym regionie jest możliwość sukcesywnego rozwijania się i o realizowania zawodowego. To ważne by ludzie wiedzieli, że zostając w Szczecinie mają szanse rozwoju zarówno intelektualnego jak i finansowego – mówi prof. Piotr Niedzielski. – Wszyscy podkreślają, że elementy CSR są bardzo ważne. Dużo się mówi o kompetencjach miękkich także w środowisku inżynierów czy techników. Uważam, że pracownicy poza miękkimi kompetencjami powinni posiadać konkretne umiejętności, powinni być merytoryczni, gdyż bez dobrego przygotowania zawodowego bycie bardzo dobrym w obszarze miękkim nie pomaga firmie w długim horyzoncie czasowym. Kompetencje miękkie powinny być uzupełnieniem kompetencji twardych – dodaje prof. Niedzielski.

NOT będzie strażnikiem firm technicznych i technologicznych w plebiscycie. W rozmowie z Północną Izbą Gospodarczą prof. Piotr Niedzielski podkreśla jak istotne jest wspieranie przemysłu, jako sektora gospodarki za którym idzie rozwój handlu i usług. Bez przemysłu produkcyjnego nie da się tworzyć silnej, zachodniopomorskiej gospodarki. Firmy z obszaru metropolitalnego działające w tej branży na pewno nie pozostaną niezauważone: – Pokażmy, że w Szczecinie mamy atrakcyjnych pracodawców, a przyciągniemy dobrych studentów, którzy wyrosną na wspaniałych pracowników. Aglomeracja szczecińska jest atrakcyjna do życia, choć dotychczas pozostawaliśmy w tyle jeżeli chodzi o miejsca pracy. Jesteśmy na dobrej drodze żeby coraz więcej ciekawych pracodawców było na Pomorzu Zachodnim. Podkreślam głownie udział branż technicznych, ale nie tylko, szereg innych elementów np. usługi dynamicznie się rozwijają – mówi prof. Piotr Niedzielski, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie.

Wróć