Zbigniew Zalewski

Pracodawca Roku 2016

Jednym z członków kapituły konkursu „Pracodawca Roku 2016” współorganizowanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze wspiera inicjatywy promujące pracodawców, którzy przestrzegają przepisów prawa dotyczących m.in. legalności zatrudnienia. Należy doceniać przedsiębiorców dbających o swoich pracowników. Szczególnie z naszego punktu widzenia solidny pracodawca ma ogromne znaczenie, chociażby przy ustalaniu okresów ubezpieczenia naszych klientów. Jeżeli firmy osiągają przy tym sukcesy gospodarcze, to bardzo dobrze, bo są przecież motorem napędowym polskiej gospodarki.

Wróć